Služby

Bezpečnostné služby

  • Zabezpečovací pracovník
  • Zabezpečovací dohľad

Zabezpečovacie práce

  • Zabezpečenie železničného priecestia
  • Uzemnenie trakčného vedenia
  • Vypínanie trakčného vedenia

Technika

  • Automatické varovacie systémy
  • Signalizácia zníženia rýchlosti vlaku
  • Tabuľa zabránienia vstupu techniky do koľajiska