O spoločnosti

 

Spoločnosť KAMP SK s.r.o. so sídlom v Bratislave je od svojho založenia v roku 2005 zameraná na vykonávanie zabezpečovacích prác na nemeckej železnici. Firma je od roku 2007 oficiálne certifikovanou firmou na vykonávanie týchto činností pre nemecké železnice. V roku 2011 vznikla jej pobočka v Augsburgu a odvtedy táto samostatne úspešne podniká na nemeckom trhu.

Spoločnosť KAMP SK s.r.o. má v súčastnosti 80 zamestnancov, ktorí sú odborne vyškolení školiacim centrom nemeckej železnice a ich hlavnou úlohou je zabezpečovať bezpečný pohyb osôb pracujúcich v kolajisku a jeho blízkosti. Okrem toho sú odborne spôsobilí a materiálovo zabezpečení vykonávať mnohé ďalšie činnosti súvisiace s bezpečnosťou vlakovej premávky.

Bezpečnostné služby

  • Zabezpečovací pracovník
  • Zabezpečovací dohľad

Zabezpečovacie práce

  • Zabezpečenie železničného priecestia
  • Uzemnenie trakčného vedenia
  • Vypínanie trakčného vedenia

Technika

  • Automatické varovacie systémy
  • Signalizácia zníženia rýchlosti vlaku
  • Tabuľa zabránienia vstupu techniky do koľajiska